Ing. Ladislav Janča dsts, sídlo a kancelář od 1.11.2011: Pařížská 19, 110 00 Praha 1 | Mobil: +420/602 395 830 | dsts@dsts.cz

Уважаеми партньори,
Благодарим за проявения интерес към модерната, екологична и прогресивна технология torbo®, която служи за обработка чрез пясъкоструйна технология с мокър абразив. Това е немска технология, съвместно с чийто производител си поставихме за задача да установим търговски контакти в някои страни от Източна Европа, най-вече в страните – членки на ЕС.

Наш приоритетен интерес не са продажбите на дребно на съоръженията, а по-скоро откриването на самостоятелно опериращи фирми или еднолични търговци, които да поемат ексклузивно търговско представителство на фирма torbo® във вашата страна, самостоятелно и активно да популяризират това съоръжение, което след това да продават и уреждат по отношение на акцизи.

Това е един изключителен шанс да започнете търговска дейност във вашата страна, предлагайки техническо оборудване без конкуренция.

По отношение на организационната структура търговският представител представлява филиал на компанията със седалище в Прага.
Тъй като в последно време (особено при посещение на строителните панаири) установихме наличие на повишен интерес от страна на новите страни-членки на ЕС, решихме да публикуваме тази кратка презентация на нашия уебсайт.

Там ще намерите основна информация относно технологията на немски език, да разгледате документация и видео материали относно практическото приложение на оборудването.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля свържете се с мен.
С уважение,
Ладислав Янча