Ing. Ladislav Janča dsts, sídlo a kancelář od 1.11.2011: Pařížská 19, 110 00 Praha 1 | Mobil: +420/602 395 830 | dsts@dsts.cz

ЗА ФИРМАТА

Първият ми контакт с немската фирма torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH се осъществи в края на 1991 г. Веднага ме заинтересува производствената й програма. Фирмата произвежда уреди за мокра пясъкоструйна технология, патентовани през 1984 г.

Уредите за мокра пясъкоструйна технология torbo® са съоръжения, които заместват традиционната пясъкоструйна технология със сух пясък, което е ефективно, но със силно отделяне на прах и следователно не екологично, като освен това е подходящо само за груба обработка (напр. пясъкоструйна технология на стомана).

Уредите torbo®, които намаляват прашността с 95%, се използват в повече от 50 страни в света (Западна Европа, САЩ, Южноафриканската република, Близкия изток, Южна Корея) В строителството (но и в редица други промишлени отрасли) намират приложение при реконструкции и саниране, за почистване на повърхности, както и за предварителна обработка на повърхността преди нанасяне на бояджийски покрития или при саниране.

Благодарение на възможностите, предоставяни от уредите torbo®, е възможно не само грубо и нормално, но и много фино почистване на повърхностите, така че да може да се използват както при саниране на бетонни повърхности, така и при отстраняване на стари бояджийски покрития от гипсови орнаменти или при почистване на културни паметници (пясъчник, бигор, дърво).

В зависимост от мощността на използвания компресор, се предлага различна дължина на маркучите, като уредите са конструирани така, че да могат да използват вода от огнеупорни резервоари. С тях може да се работи на места, на които няма никакви разпределителни системи. С качествата и възможностите на тези уреди се запознах като управител на малко дружество с ограничена отговорност, прилагащо пясъкоструйна технология върху най-различни видове повърхности.
През 1999 г. производителят на уреди torbo® ми предложи ексклузивно представителство в Чешката република, с възможност за разширяване в някои други държави на Източна Европа.